הרב אורי שרקי

אמונה ודמיון

מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים"

כסלו תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-םוידאו