הרב אורי שרקי

הראי"ה קוק על דעת הראב"ד לגבי קדושת הר הבית

ג' באדר תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-םוידאו