הרב אורי שרקי

הראי"ה קוק פורים וקדושה

מתוך "עולת הראיה", ח' באדר ב' תשפ"בוידאו