הרב אורי שרקי

ספר "נפש החיים" לרבי חיים מוולוז'ין

כולל ישורון, י-ם, סדרת תשפ"בקבצי MP3:

שיעור 1, ד' בניסן תשפ"ב, 43 דקות, 15MB.

שיעור 2, כ"ה בניסן תשפ"ב, 37 דקות, 13MB.

שיעור 3, ב' באייר תשפ"ב, 44 דקות, 16MB.

שיעור 4, ט"ז באייר תשפ"ב, 41 דקות, 15MB.

שיעור 5, כ"ג באייר תשפ"ב, 41 דקות, 15MB.

שיעור 6, א' בסיון תשפ"ב, 43 דקות, 15MB.

שיעור 7, ח' בסיון תשפ"ב, 40 דקות, 14MB.

שיעור 8, כ"ב בסיון תשפ"ב, 42 דקות, 15MB.

שיעור 9, כ"ט בסיון תשפ"ב, 42 דקות, 15MB.

שיעור 10, ו' בתמוז תשפ"ב, 37 דקות, 13MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 11, י"ג בתמוז תשפ"ב, 41 דקות, 15MB.

שיעור 12, כ' בתמוז תשפ"ב, 42 דקות, 15MB.

שיעור 13, כ"ז בתמוז תשפ"ב, 36 דקות, 13MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 14, ה' באב תשפ"ב, 42 דקות, 15MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 15, ג' באלול תשפ"ב, 39 דקות, 14MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 16, י' באלול תשפ"ב, 44 דקות, 16MB.