הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - איך הכל התחיל?

סיכום שיעור מתוך הסדרה "בין קבלה לפילוסופיה" בערוץ אורות

בעריכת ר' אברהם כליפא
מהי תורת הסוד של היהדות, המכונה "תורת הקבלה", או במובן רחב יותר אך בלתי מדויק, "המיסטיקה היהודית"? יש להקדים כי במקביל לתורה הנגלית, המכונה "תורת ההלכה" ובמקביל ל-"מחשבת ישראל" לענפיה, קיימת בתוך היהדות מסורת של תורת הסוד שנמסרה מיחידים ליחידים.

נעסוק כאן בתולדותיה של תורת הקבלה והופעתה לאורך הדורות, מתוך השוואה עם התנועות הרוחניות והאתגרים הרוחניים והמוסריים, של העולם החיצון ביחס למה שהתרחש בתוך עם ישראל פנימה.

תורת הקבלה משתלשלת במקורה מבית מדרשם של הנביאים. הנבואה, הינה הצד הנגדי, המענה להתמודדותה של האומה הישראלית אל מול האלילות העתיקה. כך שניתן לומר שמול המיתולוגיה של העולם העתיק עומדת הקבלה, כלומר קבלת דבר ה' באמצעות הנבואה.

בתקופת בית שני, פסקה הנבואה והעולם בכללו עבר מן העידן המיתולוגי אל העידן המיסטי. בני אדם הרגישו מעין ריקון של הנוכחות הא-לוהית בעולם, המכונה בפי רבותינו "סילוק השכינה", ונוצרה באדם נוסטלגיה אל עולם קדמון זה. אז, תורת הקבלה התחילה להתנסח בסגנון "ספר הזהר" - שם מופיעים שמות של גדולי רבותינו כגון רבי עקיבא ורבי מאיר – או בסגנון הספרות המעין גנוסטית של ימי בית שני כגון "ספר חנוך", "ספר יצירה" וכדו'. כל אלו ספרים שבהם התבטאה נשמתה של היהדות אל מול המיסטיקה ומול עולם המסתורין של אומות העולם באותם הימים.

בתקופת ימי הביניים, אנחנו נפגשים עם התנסחות של תורת הקבלה בסגנון הקרוב לפילוסופיה. עובדה זו גרמה למספר חוקרים לטעות בטיבה של תורת הקבלה ולכנותה בשם "ניאו-אפלטוניות יהודית", כאשר לפי האמת, אין זה אלא ניסוח של אותם סתרים שהיו בעבר חיים שנוסחו בסגנון תורת הפילוסופיה, אך על פי שמקורה הינו המשכה של שארית הנבואה בתוך האומה.

יחד עם היציאה מימי הביניים, נזכרים בני-האדם בכך שהם בעלי נפש, ומתחילות להתפתח אינטואיציות נפשיות בדמות הספרות הרומנטית, ויותר מאוחר בדמות הספרות הפסיכולוגית והפסיכואנליזה. במקביל לכך, תורת הסוד מתנסחת מחדש בתור הארת תורת הנפש של האדם, בעיקר בתורת החסידות.

לקראת המאה העשרים, עולה בתודעתו של האדם התנועה של הכלל, התחושה שהאדם שייך למכלול אנושי גדול. דבר זה קיבל שני תרגומים, האחד מצד שמאל דרך התנועות הסוציאליסטיות ומצד ימין דרך התנועות הלאומיות. בעם ישראל שתי תנועות אלו התחברו, הציונות והסוציאליזם, עד שתורת הסוד מתנסחת מחדש בסגנונו המיוחד של תורת הרב קוק, המבארת את תורת הכלל.

יש לשים לב שלכל אחת מחמשת ההתנסחויות שהזכרנו יש ראש בית המדרש: ראש בית מדרשם של הנביאים הוא משה רבנו. ראש בית המדרש של תורת הקבלה בימי בית שני, רבי שמעון בר יוחאי. לאחר מכן ראש בית המדרש של תורת הקבלה בימי הביניים, התחילה עם הרמב"ן ופסגתה עם האר"י. ראש בית מדרשם של בעלי תורת הנפש הוא הבעל שם טוב, וראש בית המדרש של תורת הכלל הוא הרב קוק. כך שישנה שלשלת שלמה המנסחת את דבר ה' עד ימינו אלה.