הרב אורי שרקי

הספר "נצח ישראל" למהר"ל מפראג על מהי גאולה

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח בניסן תשפ"בוידאו