חיי נצח

כ"ח בשבט תשס"ז

שאלה:

באתר של המרכז ללימודי הקבלה של הרב ברג הם טוענים שניתנו חיי נצח לאדם ושסוד חיי הנצח שרבי אברהם אזולאי אמר בזמנו שיצאו לאור בעצם מתגלים ע"י המדע בדורינו הרעיון של חידוש תאים והתחדשות הגוף -על העולם הבא המקובל ליטמן והרב ברג טוענים שבעצם מדובר על העולם שלנו בהתהוותו ובעלייתו לתדרי אור גבוהים יותר בכל יום עולם חדש נברא ואני האם הבורא אכן העניק לנו חיי נצח והעולם שלנו עולה אז מהם אותם ימות משיח ואיך ניתן לכפות על אחרים דת כזו או אחרת כשכולנו רק רוצים להיות חופשיים ושאלה אחרונה מה שווים חיי נצח בלי כסף הרי הכל היום יקר כל כך

תשובה:

אל תעשה מעצמך צחוק. למד לשאול שאלות בצורה מסודרת, ולפסק את המשפטים שלך. ברג וליטמן אינם סמכות בקבלה. זה אמת שהארכת חיי האדם הם ראשית ההתגברות על המות, כפי שכתב זאת הרב קוק במפורש. אבל העולם הבא הוא מציאות עליונה. ימות המשיח הוא הזמן המאושר שבו שבה המלכות ישראל, יבנה בית המקדש, יהיה שלום עולמי, וכולם ידעו את ה'. אם מישהו מזיק על ידי דתו יש זכות מוסרית לעכב אותו, אך טוב יותר שהדבר יבוא על ידי שכנוע פנימי. הכסף אינו הכל בחיים.