ביקורת צבורית ולשון הרע

כ"ו בשבט תשס"ז

שאלה:

אני סטודנטית למשפטים שנה א'.

במסגרת עבודת מחקר בתחום המשפט העברי עלתה בפני השאלה בדבר העברת ביקורת על פעולות אנשי ציבור.

האם בהעברת ביקורת על אדם שמשמש בתפקיד ציבורי יש משום עברה על איסור לשון הרע?

האם חלים על אדם בתפקיד ציבורי פרשנות שונה לדינים הקשורים להוצאת דיבה, לא תלך רכיל, איסור לשון הרע וכד'?

תשובה:

הספר המרכזי על לשון הרע הוא "חפץ חיים". הגדרת לשון הרע הוא אמירת רע על חבירו, כשהשומע לא ידע על כך. הטחת ביקורת אינה לשון הרע, אבל יכולה להיות בכלל איסור הונאת דברים ועבירה על ואהבת לרעך כמוך. באנשי ציבור במדינה דמוקרטית, דרך הפעולה השלטונית הוא בהעמדת התנהגות נבחרי הציבור לשיפוט הציבור, כך שעל מנת שישפטוהו נבחר. כמובן שאין היתר לפרסם דברים לא נודעים, אלא אם כן יש בכך תועלת ציבורית. גם אין לעבור את גבול המינימום הנדרש ולא ללבות את האש מעבר לפרופורציה, כדין כל לשון הרע לצורך. ועיין "ביאור הלכה" בסימן א של אורח חיים.