הרב אורי שרקי

שימור מסורות בשיבת ציון: גיוון עדתי או אחדות לאומית?

ד' בתמוז תשפ"בוידאו