הרב אורי שרקי

רבי אפרים אנקווה והניסים, חלק ב' - מתוך הספר "פתח השער" לרבי חיים בלייח

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ט"ז בתמוז תשפ"בוידאו