הרב אורי שרקי

הקמת ישובים חדשים בארץ ישראל

תמוז תשפ"בוידאו