הרב אורי שרקי

רבי אפרים אנקווה והניסים, חלק ג' - מתוך הספר "פתח השער" לרבי חיים בלייח

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ג בתמוז תשפ"בוידאו