הרב אורי שרקי

"בְּצֶלֶם אֱ-לֹהִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם" - על פשעי השלטון הסיני

תמוז תשפ"ב
אמירה נצחית זו, הכתובה על לוח לבנו ובספר תורתנו, מודיעה לכל העולם כולו את חובת הכבוד כלפי כל אדם באשר הוא. אין להשלים בשום אופן עם מעשי האכזריות הנוראה המופעלים כלפי בני אנוש על ידי השלטון הסיני.

פריצת נורמות האנושיות הבסיסית, המצווה עלינו שלא להשתמש בגופו של האדם כאילו הוא מאגר איברים, והמתתו ביסורים קשים מנשוא, הם הפוסלים משטרים מלהימנות על קהילת המדינות המתוקנות.

ידע כל אדם ישר להביע את שאט הנפש מול מעשים אלו, ולא לעמוד מנגד בשעה שצלם האדם מחולל.