הרב אורי שרקי

צער החורבן, על מה?

כ"ח בתמוז תשפ"ב, ישיבת ירושלים לצעיריםוידאו