בדיקת חרקים בכרובית

ג' באדר תשס"ז

שאלה:

קניתי כרובית שלא גדלה עם השגחה נגד חרקים. כיצד יש לנהוג על מנת לבדוק חרקים?

תשובה:

אם קנית בתקופה שבה הכרובית עדיין לבנה כולה יש מה לעשות, ואם לאו אין תקנה. אם כאמור היא לבנה, הטוב ביותר הוא לגרד את החלק הפרחוני ולהכשיר את הקלחים על ידי השריה במי מלח. אך ניתן גם להכשיר את הפרחים ע"י שבודקים אחרי המליחה כנ"ל אם ניכרים תולעים על גבי בד צבעוני שהופכים עליו את הפרחים. אם יש תולעים, אין מה לעשות. אם אין תולעים, יש לבדוק אם ישנם שדבוקים בצידי הקלחים. אם אין, אפשר לאכול.