רכישת דירה, השתדלות לפרנסה

ג' באדר תשס"ז

שאלה:

כתוב בגמרא כי על האדם לבנות בית ולטעת כרם לפני שהוא נושא אשה. אם איני טועה, בית - מהווה מקום קבע, מקום משכנם של המשפחה שתבוא, מקום מבטחים, וכרם - מקור פרנסה. האם זו הדרכה או הוראה? ובאותו עניין, בזמננו עניין של קניית דירה לאחר הנישואין ובכלל, הוא דבר מהותי, מה ההשתדלות שלי צריכה להיות בנושא זה? קראתי בספרו של החפץ חיים, שאין לאדם להשתדל בפרנסתו מעבר למה שהוא זקוק לו עתה. אפילו חסכון לילדיו, זו טפשות. האם כך הדבר לגבי רכישת דירה?

תשובה:

הרמב"ם כתב שזו "דרכם של בעלי דעה", ולא כתב שזה חיוב. לפי זה, הדבר גם יכול להשתנות לפי תנאי החיים. אין זה מהותי שתהיה לאדם דירה בבעלותו, אלא צריך שיהיה לו מקום של קבע לגור בו. דברי החפץ חיים אינם מוסכמים לכל הדעות להלכה, אבל יש בהם הערה מוסרית לבטוח בה' ואין בהם כדי למנוע את הכנת צרכי העתיד. וכי ימנע אדם מלהכין מערכת חימום לחורף משום שעתה הם ימי קיץ?