הרב אורי שרקי

ראש השנה, חירות והרב גץ זצ"ל (סיכום שיעור)