הרב אורי שרקי

מסכת בבא בתרא על מערכת המכפלה - פירוש בעל "בן איש חי"

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ד במרחשוון תשפ"גוידאו