הרב אורי שרקי

הספר "עין איה" (מסכת שבת) לראי"ה קוק על חנוכה

טכניוןקבצי MP3 (הועברו מקלטות):

שיעור 1 (30 דקות, 11MB).

שיעור 2 (24 דקות, 9MB).

שיעור 3 (77 דקות, 27MB).