תכלית הנישואין

כ"ד בחשון, ט' באדר תשס"זשאלה 1:

מהי תכלית הנישואין על פי היהדות? האם רק קיום מצוות פרו ורבו?

תשובה 1:

הנישואין הן השלמת האדם. בראשית ב, יח.שאלה 2:

מהי תכלית הנישואים על פי היהדות? האם רק קיום מצוות פרו ורבו?

תשובה 2:

תכלית הנישואין היא השלמת האדם והשלמת הבריאה על ידי שיתוף מימד הנצח בחיי היחיד.