מדוע לא מברכים ברכת כהנים במנחה?

ט' באדר תשס"ז

שאלה:

שאלתי בשיעור של הרב במכון מאיר (ספר ויקרא) על ברכת כהנים מדוע לא מברכים ברכת כהנים במנחה גדולה וכן גם במנחה קטנה והתשובה שקיבלתי היא שמא ישתו הכהנים יין.

אני מבקש מחילה מכבוד הרב וכל הרבנים לדורותיהם אך הסיבה הזו לא נראת לי (לא שאני בקנה מידה של הקטן שמהם). למה אנחנו לא חוששים שמא הרבנים מורים הלכה בשעות הצהריים? ואילו בברכת כהנים שהיא הרבה פחות אנו כן חוששים? למה במקדש לא חששו לעבודה וסמכו על הכהנים שלא יעבדו שתויי יין?

כמו כן לא מצוי ששותים יין בצהרים - אולי רק בצרפת, אבל שם לא מברכים כלל ברכת כהנים כמו בכל מקום בגלות.

פעם היה מקובל לשתות יין ואולי משום זה האיסור, אך היום מה הטעם בזה?

תשובה:

אמנם הכהן הזה שכעת מברך אותך לא שתה יין, אבל ברור שבין כל הכהנים בעולם, יש מהם ששתו בצהרים, ואם נחייב ברכת כהנים אחה"צ נגיע בודאות למכשלה. מה שאין כן הרבנים שמן הסתם אינם שותים יין ביום חול. במקדש היו הכהנים מתחלקים ל-24 משמרות שהיו משרתים שבועיים בשנה. כהן שהגיעה משמרתו היה אסור בשתיית יין כל אותו שבוע. מנהג שתיית היין משתנה מדור לדור וממקום למקום.