רמב"ם על מגילת אסתר

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין הרב גלעד מסינג

ט' באדר תשפ"גוידאו