הרמח"ל על מעשה אסתר ומעשה יעל

י"ב באדר תשס"ז

שאלה:

עסקתי לאחרונה בספר קנאת ה' צבאו-ת לרמח"ל (מובא בצמוד לדעת תבונות ח"ב).

לא הצלחתי להבין כל כך בחלק ב' של הספר את הדברים לעמקים על משמעותם - למשל את ההבדל בין מעשה אסתר ומעשה יעל?

תשובה:

מעשה אסתר הוא שאיבת הס"א מהקדושה, ומעשה יעל הוא שאיבת הקדושה את ניצוצות הקודש שבס"א.