אהרון ומעשה העגל

י"ז באדר תשס"ז

שאלה:

מדוע אהרון לא הסביר לעם מה קרה למשה האיש, כי הרי הרצון לעשות את העגל היה עקב העדר הידיע. למה לא אמר להם דרשה נלהבת, אלא מיד הסכים?


תשובה:

אהרון לא ידע מה קרה למשה. דרכו של אהרון היא לרדת אל מדרגתו של החוטא כדי להעלותו משם.