בריאת העולם: השגחה ואקראיות

כ"ה באדר תשס"ז

שאלה:

הרב הסביר באחד השיעורים שטענת המדע שהעולם נברא בצורה אקראית יש בזה מידה עליונה יותר של השגחה. הכיצד?


תשובה:

דברתי על כך שהמבנה האקראי של העולם מאפשר התערבות ההשגחה בתוך התהליכים הטבעיים מאחר והם אינם קבועים מראש. לא דברתי על עצם הבריאה, שהיא באמת בכוונת מכוון.