נטילת ידיים וסגולה לעשירות

כ"ה באדר תשס"ז

שאלה:

לפני זמן-מה שמעתי מרב בית-ספרי שמי ששופך מעט מים על הידיים בנטילת ידיים - סופו לעוני. האם זה נכון? כמה מהאמת יש בזה? כיצד להתייחס לכך?


תשובה:

כתוב בחז"ל שהשופך הרבה מים סגולה לעשירות. לא כתוב הפוך.