ברכת המזון - ברכת אורח

כ"ה באדר תשס"ז

שאלה:

1. ברכת אורח לאדם שאוכל על שולחן הוריו - האם צריך להגיד?

2. אם אכלתי אוכל שמישהו הכין בביתי האם אני יכול לברך ברכת אורח או ברכה מסוימת כדי להודות לו?


תשובה:

1. כן, אלא אם כן הוא גר אצלם.

2. "הרחמן הוא יברך את פלוני שטרח בהכנת הסעודה וימלא כל משאלות לבו לטובה".