אוניברסיטת בר אילן

א' בניסן תשס"ז

שאלה:

האם אונ' בר אילן מביאה כבוד לציונות הדתית? האם מותר ללמוד שם?


תשובה:

היא מביאה כבוד מצד היותה אוניברסיטה דתית, ומביאה בזיון מצד מה ואיך שלומדים שם. מותר ללמוד שם בערבון מוגבל, כלומר רק חומרים כשרים, או חומרים רעים עם הדרכה צמודה של רב.