פקידת שרה ע"י הקב"ה

ב' בניסן תשס"ז

שאלה:

למרות ששמעתי את זה מרב אחר,רציתי לשאול,בשיעור הובאו שלוש מקורות לגבי לשון פקידה.
1. אלה פקודי
2. וה' פקד את שרה
3. ויפקוד שמשון את אשתו בגדי עיזים,ויאמר אבואה אל אשתי החדרה.

בהתייחס למקור שלוש, הוסבר ש-"אבואה אל אישתי החדרה" מסביר את ויפקוד את אשתו שהקרבה של הפקידה מגיעה עד מצב ביאה, ומתוך כאן נבין שאלה פקודי זה ביאת הקב"ה אל התחתונים, אל תוך משקלי הכסף והזהב, חומרי המשכן וכן לשרה לא מדובר רק על זכירה שכתוצאתה ה' מאפשר לה להיכנס להיריון, אלא ממש התערבות של קשר חיים בתהליך הולדת יצחק, ע"י הקב"ה.

האסוציאציה המיידית שלי היתה קשורה לנצרות ולכן זה מאוד הרתיע אותי,עם כל זה שאני בטוח שזה בטח לא במובן שלהם.

אם הרב יכול לעשות את החילוק בין שני המקרים, וכן לענות-האם אולי מפה שורש הסילוף שלהנצרות בעניין זה, כמו שלמדנו בשיחות הרצי"ה לגבי עניין שלושת הקדושות.


תשובה:

אכן השיבוש הנוצרי מקורו ברעיון של קדושה שעוות. ההבדל הוא בין התערבות לבין הגשמה. ביהדות גם כשה' מתערב או מתגלה, הוא נותר בעליוניותו. מה שאין כן בנצרות שההגשמה זהה לאינסוף, מה שהוא אלילות גמורה.