יונה הנביא וארץ ישראל

ב' בניסן תשס"ז

שאלה:

רבי יהודה הלוי אומר בספר הכוזרי מאמר שני שיונה הנביא ברח מארץ ישראל כדי שה' לא יתנבא אליו. וקשה לי כי למדתי שלפי הרב קוק אם היה לפני זה בארץ ישראל אז אפשר שימשיך להתנבא כבר בחו"ל. איך מיישבים קושי זה?


תשובה:

זה במידה והאדם שואף להמשיך על עצמו את רוח הנבואה גם בגלותו. מה שלא היה רצונו של יונה הנביא.