תחיית המתים על פי הרמב"ם

ב' בניסן תשס"ז

שאלה:

באיגרת תחית המתים בסופה נשאלת השאלה למה לא נזכרה תחית המתים בתורה. הרמב"ם עונה שהאנשים בזמן ההוא היה להם קשה לקבל את האמונה בתחית המתים ולכן רק אחרי שנתחזקה האמונה בנבואה ובחידוש העולם, רק אז סיפרו לנו הנביאים על תחית המתים. האם דור המדבר, דור דעה, לא האמין בתחית המתים? האם הם לא היו מספיק מפותחים כדי לקבל אמונה זו?


תשובה:

לא שהם לא האמינו, אלא שכל היה בלוע בהכרתם הכוללת שטוב ה' לכל. פירוט המינוח של הטוב הזה היה קשה להם, אולי דוקא מפני גדלותם.