חומש - ספר היסטוריה או ספר מצוות?

ד' בניסן תשס"ז

שאלה:

באחד השיעורים הרב התייחס לתורה כאל ספר היסטוריה של העם שלנו ומכאן, בין היתר, המצווה להגות בו יומם ולילה. מעבר לכך שהתורה היא קדושה וניתנה למשה בסיני, האם היא אך ורק ספר היסטוריה שלנו או גם ספר מצוות?


תשובה:

תורה שבכתב היא ההסטוריה באספקלריא אלוהית. המצוות מופיעות בו כחלק מהסיפור ולא כספר הלכה. המצוות ודרך עשייתן נלמדות מהתורה שבעל פה, שגם התורה שבכתב מעידה על קיומה.