קיומו של עולם הבא - מקורות

ו' בניסן תשס"ז

שאלה 1:

מהם המקורות הקדומים ביותר בהם ניתן ללמוד על קיומו של עולם הבא?


תשובה 1:

הביטוי "שכיבה" בשביל המות מניח שיש קימה. "תבוא אל אבותיך". "בצאת נפשה כי מתה". בעלת האוב בעין דור."וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח". "אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא" "האלוהים אני להמית ולהחיות?".שאלה 2:

אחדד מעט את שאלתי: בפסוקים שכתב הרב בתשובתו לא מוזכר באופן חד משמעי עניין העולם הבא. בתורה מוזכרים עניינים רבים בצורה חד משמעית (כמו לדוגמא עניין שכר ועונש בעולם הזה "והיה אם שמוע תשמעו..." ועוד רבים אחרים) אך את עניין העולם הבא ניתן למצוא רק בעזרת הפרשנים. שאלתי היא האם קיים אזכור חד משמעי לעניין העולם הבא לפני עידן הנצרות והאיסלם?


תשובה 2:

בספר המקבים ג ברדיפות אנטיוכוס ומעשה חנה ושבעת בניה. גם יוספוס מעיד שזו היתה אחת מנקודות המחלוקת בין הפרושים לצדוקים.