שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"א, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב', תשס"ג, 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג' - מהות השבת, אלול תש"ע, 54 דקות, מכון מאיר, אודיו ווידאו.

מתוך יום עיון בישיבה לצעירים בירושלים בבין הזמנים, כ"ג בתמוז תשס"ו, 50 דקות. לצפות או להוריד את השיעור להאזנה.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)