שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"א, 48 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).
שיעור ב', 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ג', ח' בשבט תשע"ב, 61 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשס"ב, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).
שיעור ב' - אנחנו מה שאנחנו אוכלים, י"א בניסן תשס"ט, 1 דק' (וידאו ואודיו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)