בית שלום יוחאי, י-ם, סיון תשע"ח, 44 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 38 דקות, טכניון (MP3, 13MB).
שיעור ב' - מה קבלנו בהר סיני, י"א בשבט תשס"ז, 1 דקה (וידאו).
שיעור ג' - איך מקבלים תורה, כ"ז באייר תשס"ט, 2 דקות (וידאו).
שיעור ד', תשס"ט, 85 דקות, מרכז מחניים (MP3, 31MB).
שיעור ה' - שיחה עם פרופ' קרלו שטרנגר, סיון תשע"א, 11 דקות (וידאו).
שיעור ו' - מה משמעותה של קבלת התורה בכפייה??, כ"ח באדר תשע"ג, 27 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ז', ג' בסיון תשע"ה, ישיבת "בני צבי", האזכרה לבנו של הרב, שלום יוחאי שרקי הי"ד, 21 דקות. אודיו (MP3, 8MB).
שיעור ח' - מעמד הר סיני: לגלות את הקב"ה בחיים, תמוז תשע"ה, 1 דק' (וידאו).
שיעור ט' - מה קבלנו בהר סיני, שבט תשע"ו, 11 דקות (אודיו).

ד' בסיון תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א':
חלק 1, 24 דקות (MP3, 9MB).
חלק 2, 24 דקות (MP3, 9MB).
שיעור ב' - מהות עשרת הדברות, ג' בסיון תשע"ב, 57 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג' - עשרת הדברות, הפירוש של פילון האלכסנדרוני, תשע"ג, 23 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 61 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב' - אימות אמונת ההתגלות, י' בתמוז תש"ע, 54 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג', כ' באייר תשע"א, 5 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 8 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)