שיעורים נפרדים:
שיעור א' - היי-טק, תשס"א, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב' - ההתמודדות של התורה עם התפתחויות טכנולוגיות, מנחם-אב תשע"ט, 5 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשנ"ו, 58 דקות, (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', תשנ"ח, 53 דקות, (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג', תש"ס, 66 דקות, (הועבר מקלטת, MP3, 24MB).
שיעור ד', י"ב בטבת תש"ס, 39 דקות, (MP3, 9MB).
שיעור ה':
חלק 1, 57 דקות (MP3, 20MB).
חלק 2, 51 דקות (MP3, 18MB).
שיעור ו' - ערוץ תכלת:
חלק 1, 24 דקות (MP3, 9MB).
חלק 2, 27 דקות (MP3, 10MB).
שיעור ז', תשס"ט, מרכז מחניים, 82 דקות (MP3, 30MB).
שיעור ח', כ"ז באייר תש"ע, מכון מאיר, 54 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', י"ב בסיון תש"ע, מכון מאיר, 51 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב', ד' באב תשע"א, מכון מאיר, 4 דקות (וידאו).
שיחה ג' - שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, אלול תשע"א, 16 דקות (וידאו).
שיחה ד' - שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר לגבי לימודי תורת האבולוציה בבתי ספר, סיון תשע"ד, 13 דקות (וידאו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג, 26 דקות (MP3, 10MB). להוריד את השיעור להאזנה.