להאזין לשיחה. מרחשוון תשע"ז, 9 דקות.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"ג, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב' - הרב עובדיה יוסף על חובת העליה לא"י, תשע"ד, 30 דקות, בית הכנסת "בית יהודה" (MP3, 11MB).

הועבר מקלטת. כ"ד בשבט תש"ס. 62 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 22MB).

הועבר מקלטת. תשס"ג. 57 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 20MB).

קבצי MP3. להוריד את השיעורים להאזנה:
שיעור 1 (24 דקות, 8MB, חסר סוף ההקלטה).
שיעור 2 (24 דקות, 9MB).
שיעור 3 (21 דקות, 8MB).

הועבר מקלטת. תשס"ג. 59 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 21MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ' באלול תשע"ו. להוריד את השיעור להאזנה, 25 דקות (MP3, 9MB).

לצפות בשיעור, 2 דקות, תמוז תשע"ה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 58 דקות, מכון מאיר (MP3, 17MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב', תש"ס, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ג' - שמיטה והיתר מכירה, תש"ס, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 62 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).
שיעור ד', תשס"א, 59 דקות, עטרת כהנים (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ה', ב' באייר תשס"ז, 2 דקות, מכון מאיר (וידאו).
שיעור ו' - שערוריית העדפת פירות הערבים בשנת השמיטה, י"ד בסיון תשס"ז, 5 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ז' - שבת הארץ, י"א בתמוז תשס"ז, 56 דקות, מכון מאיר, יום עיון בנושא השמיטה (אודיו ווידאו).
שיעור ח' - "ללא חשש שביעית", י"ז בתמוז תשס"ז, 12 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - מודעה של הרצי"ה קוק בעניין בעלותינו על ארץ ישראל, י"ג בכסלו תשס"ו, מכון מאיר, 45 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב' - הראי"ה קוק על "וכיפר אדמתו עמו, ה' באייר תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 19 דק', וידאו. אודיו (MP3, 11MB).
שיעור ג', א' באלול תשע"ה, מכון מאיר, 51 דקות (וידאו ואודיו).

מתוך הספר "שבת הארץ" לראי"ה קוק. ביה"כ "בית יהודה", ירושלים, תשע"ג. 25 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, אייר תשע"ד. 24 דקות. לצפות בשיעור.

כ"ו באייר תשע"ה, בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, 30 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 11MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)