שיעורים נפרדים:
שיחה א'. ניסן תשע"ו, 8 דקות (אודיו).
שיעור ב', סיון תשע"ו, כנס רמלה, 15 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות.
שיעור א', 62 דקות (הועברו מקלטות, MP3, 22MB).
שיעור ב', 55 דקות (הועברו מקלטות, MP3, 20MB).
שיחה ג', סיון תשע"ו, 8 דקות (אודיו).

דיון בין הרב ואורטל בן דיין. ניסן תשע"ו, ראש יהודי. לצפות בשיחה, 87 דקות.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"א, 52 דקות, הועבר מקלטת (MP3, 19MB).
שיעור ב', כ"ג בכסלו תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 27 דקות (MP3, 10MB).

שיחות נפרדות משנים שונות:
שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר, ניסן תשע"א, 10 דקות (וידאו).
נטיות הפוכות ואהבה, סיון תשע"ה, 13 דקות (וידאו).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. תמוז תשע"ד, 11 דקות. לצפות בשיחה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"ג, 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב' - שניים ואחדות, תשס"ו, מכון מאיר, 55 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב' - בניין המשפחה, 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 13MB).
שיעור ג' - מצבי משבר בזוגיות, ד' בתמוז תשס"ז, מכון מאיר, 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 26MB).
שיעור ד' - פערים רוחניים בין בני הזוג, כ"ו באלול תשס"ט, מכון מאיר, 41 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ה' - "ושמח את אשתו", כ"ד באדר תש"ע, מכון מאיר, 49 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ו' - העין הטובה כאחד היסודות של המשפחה, ז' בכסלו תשע"ג, מכון מאיר, 38 דקות (וידאו ואודיו).

הועבר מקלטת. תשס"ב. 58 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 21MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור 1:
חלק א' (46 דקות, MP3, 16MB),
חלק ב' (16 דקות, MP3, 6MB).
שיעור 2, כ"ג בטבת תשע"ב, 57 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 52 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 19MB).
שיעור ב' - טעויות נפוצות בשידוכים וחיפוש בן או בת זוג, א' באב תשע"א, 39 דקות (MP3, 14MB).
שיעור ג' - רווקות מאוחרת והיכולת לטעות, סיון תשע"ה, 10 דקות (אודיו).
שיעור ד' - פחדים סמויים בדרך לנישואין, תשע"ה 21 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"א, 58 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב' - מהי הצניעות?, י"ח באדר ב' תשע"א, מכון מאיר, 6 דקות (וידאו ואודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - דעה ודיבור, תקשורת בין זוגית, כסלו תשס"א, חיפה, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ג', ט' באדר תשס"ו 69 דקות (MP3, 12MB).
שיעור ד', כ"ח בתשרי תשס"ח, 60 דקות (MP3, 11MB).
שיעור ה' - המשפחה הישראלית ומרכיביה, ח' בטבת תש"ע, מכון מאיר, 54 דקות (וידאו ואודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - "האשה נקנית בשלוש דרכים", תשס"ד, מוסד הרב קוק, י-ם, 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב', מרחשוון תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות.

מתוך הספר "עזרת כהן". בית הכנסת "בית יהודה", תשע"ג, 12 דקות (MP3, 29MB). להוריד את השיעור להאזנה.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)