להאזין לשיחה. מרחשוון תשע"ו, 12 דקות.

להאזין לשיעורים:
שיעור א', אלול התשע"ד, 12 דקות.
שיעור ב', אלול התשע"ד, 10 דקות.
שיעור ג', אלול התשע"ד, 6 דקות.

מכון מאיר, יום עיון בנושא חינוך - חשון התשע"ד, 52 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

כ"ט בתמוז תשס"ט, 80 דקות, MP3, 19MB. להוריד את השיעור להאזנה.

מתוך כנס מחשבת ישראל, בבית מורשה בירושלים, ב' באב תשס"ו, 59 דקות. לצפות או להוריד את השיעור להאזנה.

י"ג באדר א' תש"ס. 65 דקות (MP3, 23MB). להוריד את השיעור להאזנה.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)