להוריד את השיעור להאזנה, תשס"א, 63 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

הראי"ה קוק על ציצית.
שיעורים נפרדים נוספים:
שיעור א', תשס"א, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB). סיכום השיעור.

להוריד את השיעור להאזנה, תשס"א, 59 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).