מרכז מחניים, תשס"ט. להוריד את השיעורים להאזנה (MP3):
חלק 1 (35MB, 96 דקות),
חלק 2 (33MB, 91 דקות).
חלק 3 (28MB, 76 דקות).

חיפה, כ"ז בתשרי תשס"ח, 44 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 8MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)