שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"א, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב', תשס"ג, 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ג' - מהות השבת, אלול תש"ע, 54 דקות, מכון מאיר, אודיו ווידאו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 23 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

מתוך יום עיון בישיבה לצעירים בירושלים בבין הזמנים, כ"ג בתמוז תשס"ו, 50 דקות. וידאו ואודיו.

ל' בשבט תשס"ג, 59 דקות. אודיו (MP3, 21MB, הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה).

כסלו תשפ"ב, כולל ישורון, י-ם, 41 דקות. אודיו (MP3, 15MB).

אדר א' תשע"ד, 2 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

53 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"ב, חיפה, 47 דקות (17MB, MP3).

שיעור ב' - ראש השנה והזמן היהודי, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ג' - הזמן היהודי ונצחיות התורה, י"ז באלול תש"פ, מכון מאיר, 25 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ד', כ"ד באלול תשפ"ב, ביה"כ ישורון, י-ם, 41 דקות (15MB, MP3).

מרכז מחניים, תשס"ט. 87 דקות. אודיו (MP3, 31MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

שיעור ב', 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 12MB).

אודיו, ב' בניסן תשס"א, 16 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).

טכניון. אודיו, 35 דקות (MP3, 13MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - קורבן הפסח של יצחק אבינו, כ״ג באדר תשס״ו, מכון מאיר, 6 דקות. מתוך שיעור.

שיעור ב' - הראי"ה קוק על קורבן פסח וברית מילה, כ"ב באדר תשע"ח, ביה"כ "בית יהודה", 28 דק' (אודיו).

שיעור ג' - חתם סופר על קורבן פסח בימינו, ה' בשבט תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", 20 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

כולל ישורון, תש"פ, 42 דקות. אודיו (MP3, 15MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - דרשת שבת הגדול דרך ZOOM, מוצאי יום ה', ח' בניסן תש"פ, 48 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 17MB).

שיעור ב' - שיחה עם חברי תנועת עזרא, ניסן תש"פ, 27 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

ז' בניסן תשע"ח, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

אדר תשע"ח, מכון מאיר, 51 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 18MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ל' במרחשוון תשע"ד, מכון מאיר, 4 דקות (וידאו).

שיחה ב' - רצון ה', שיעור כזית (שיחה על שני נושאים נפרדים), ניסן תשע"ח, 6 דקות (אודיו).

טכניון, א' בניסן תשנ"ג, 10 דקות. אודיו (4MB, MP3, הועבר מקלטת).

שיחות נפרדות (אודיו):

שיחה א', ניסן תשע"ה, 9 דקות.

שיחה ב', ניסן תשע"ז, 7 דקות.

כ"ט באדר ב' תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

בינ"כ "בית יהודה", י-ם, ניסן תשע"ה. 29 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

אדר תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

סדרת שיעורים בכולל "ארץ חמדה", ירושלים, תשע"ג.

שיעור 1, 68 דקות (MP3, 16MB).

שיעור 2, 24 דקות (MP3, 6MB).

שיעור 3, 49 דקות (MP3, 12MB).

ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח.

שיעור א' - חירות וחג הפסח, אדר א' תשע"ד, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ב' - גלות, גאולה והמשמעות האוניברסלית של החג, אדר ב' תשע"ד, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ג' - חירות, ההגדה של פסח, ניסן תשע"ד, 6 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיחה ד' - ברכה לבני נח לכבוד פסח, ניסן תשפ"ב, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', אב תשע"ו, 63 דקות, מכללת הרצוג (וידאו). אודיו (MP3, 22MB).

שיעור ב' - בצקם של אבותינו, כ"ח באדר תשע"ז, 51 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).

שיעור ג', תשע"ח, כולל ישורון, 41 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ד' - מצה וערב רב, ו' בניסן תש"פ, 54 דקות, שיעור ב-ZOOM (וידאו). אודיו (MP3, 19MB).

חיפה, תשע"ב, 46 דקות. אודיו (17MB, MP3).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 17 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

ראש יהודי, ניסן תש"ע, 85 דקות. אודיו (MP3, 20MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ב' בניסן באדר תש"ע, 28 דקות. וידאו ואודיו.

ז' באדר תשע"ג, מכון מאיר, 57 דקות. וידאו ואודיו.

שיחות נפרדות:

שיחה א' - שמחה בתקופת העומר, אייר תשע"ו, 6 דקות.

שיחה ב' - תספורת בספירת העומר, אייר תשע"ו, 6 דקות.

שיחה ג' - ספירת העומר, חוצפה והשגחה, אייר תשע"ח, 4 דקות.

שיחה ד', י"ז בניסן תשע"ט, רדיו 103FM, 4 דקות (MP3, 2MB).

שיחה ה', י"ב באייר תשס"ט, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 46 דקות (חסרים התחלה וסוף ההקלטה, MP3, 11MB).

שיעור ב', 64 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).

שיעור ג', ב' באייר תשפ"א, מכון אורה, 49 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 17MB).

י"א באייר תשפ"א, 21 דקות, בית הכנסת "בית יהודה", י-ם. אודיו (MP3, 8MB).

י"ג באייר תשע"א, מכון מאיר, 52 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מות תלמידי רבי עקיבא ומדוע לא מתגלחים בספירת העומר, א' באייר תשס"ז, 20 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ב' - מות תלמידי רבי עקיבא, ד' באייר תשס"ט, 17 דקות, דברי הרב בהזכרה לאביו ז"ל (MP3, 3MB).

שיעור ג' - תלמ' רבי עקיבא, הלל ביום העצמאות, ו' באייר תשס"ט, בה"כ אחוה, ק. מוצקין, 49 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ד', י"ז באייר תשע"ב, 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ה' - תלמידי רבי עקיבא, חודש אייר, קבלה, ד' באייר תשס"ט, ביה"כ ישורון, י-ם, 39 דקות (MP3, 14MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - בר כוכבא - גיבור או אנרכיסט?, שיחת הרב עם פרופ' שטרנגר. אייר תשע"ב, 18 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

שיעור ב' - בר כוכבא או בר כוזיבא?, א׳ באב תשע״ג, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו). מתוך שיעור.

וידאו, כ״א באייר תשע״ו, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו). מתוך שיעור.

י"ח באייר תשנ"ו, טכניון, 53 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

ראש יהודי, אייר תש"ע, 83 דקות. אודיו (MP3, 19MB).

תשס"ג, 33 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 11MB).

ב' באייר תשס"ז, מכון מאיר, 2 דק'. וידאו.

שיעורים נפרדים בערוץ אורות:

י"ב לעומר - הוד שבגבורה, ניסן תשע"ב, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

י"ג לעומר - יסוד שבגבורה, ניסן תשע"ב, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

י"ד לעומר - מלכות שבגבורה, ניסן תשע"ב, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

ט"ז לעומר - גבורה שבתפארת, אייר תשע"ב, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

י"ז לעומר - תפארת שבתפארת, אייר תשע"ב, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

ל"ז לעומר - גבורה שביסוד, אייר תשע"ב, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

ל"ט לעומר - נצח שביסוד, אייר תשע"ב, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

מ"א לעומר - יסוד שביסוד, אייר תשע"ב, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

מ"ד לעומר - גבורה שבמלכות, אייר תשע"ב, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

מ"ה לעומר - תפארת שבמלכות, אייר תשע"ב, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

מ"ו לעומר - נצח שבמלכות, סיון תשע"ב, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

מ"ז לעומר - הוד שבמלכות, סיון תשע"ב, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

מ"ט לעומר - מלכות שבמלכות, סיון תשע"ב, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

מאתר מכון מאיר, ב' באייר תשס"ז, 3 דקות. וידאו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 58 דקות (MP3, 20MB).

שיעור ב', ל' בניסן תשפ"ב, 28 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ד' באייר תשנ"ד, ערוץ 7, 4 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ב', ג' באייר תשנ"ה, ערוץ 7, 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ג' - יום העצמאות שלי, ב' באייר תשס"ז, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ד' - המדינה היא התחלת הדרך, ב' בניסן תשס"ח, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיחה ה' - להרגיש את הנס, אייר תשע"ו, 7 דקות (אודיו).

שיחה ו' - שיחה על יום העצמאות ה-70, אייר תשע"ח, 10 דקות (אודיו).

שיחה ז' - דברי הרב בליל יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל, ה' באייר תש"פ, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ח' - איך החברה הישראלית מקבלת את יום העצמאות?, אייר תשפ"א, 7 דקות (פודקאסט). אודיו (MP3, 2MB).

שיחה ט' - דברי הרב בליל יום העצמאות ה-74 למדינת ישראל, ד' באייר תשפ"ב, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

ה' באייר תשפ"ג, בהי"כ "בית יהודה", י-ם, 32 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

תשפ"א, כולל ישורון, י-ם, 41 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - משמעות התאריכים של מועדי ישראל, אריז"ל והגר"א על ה' באייר. כ"ג באדר תשס"ו, מ' מאיר, 2 דק' (וידאו).

שיעור ב' - ה׳ באייר אצל רבי נחמן מברסלב, הגר"א, י׳ בשבט התשפ"א, מ' מאיר, 3 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

ה' באייר תש"פ, 52 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 18MB).

שיעור בZOOM, ל' בניסן תש"פ, 56 דקות. אודיו (MP3, 20MB).

מתוך הספר "שלום ירושלים". ביה"כ "בית יהודה", י-ם. כ"ח בניסן תשע"ח, 32 דקות. אודיו (MP3, 12MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. אודיו, כ"ח בניסן תשע"ו, 28 דקות (MP3, 10MB).

ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח. שיעורים נפרדים, תשע"ד:

שיעור א' - המשמעות האוניברסלית של יום העצמאות, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ב' - תנ"ך, היסטוריה והעולם המערבי-הנוצרי, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ג' - מלכות ה' והקמת מדינת ישראל, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

מכון מאיר, ד' באייר תשע"ג, 59 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - סדר המועדים, הלל ביום העצמאות, טכניון, 35 דקות (MP3, 12MB, הועבר מקלטת, חסרה תחילת ההקלטה).

שיעור ב', טכניון, 23 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ג' - סדר המועדים, החוצפה בעקבתא דמשיחא, הלל ביום העצמאות, תשס"ב, 72 דקות (MP3, 21MB).

שיעור ד' - סדר המועדים, הלל ביום העצמאות במצב של משבר, תשס"ח, 84 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ה', ד' באייר תשע"ז, מכון מאיר, 6 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ו' - סדר המועדים, הלל והכרת טובה, הזכרת יציאת מצרים בלילות, תשע"ח, כולל ישורון, 39 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ז' - סדר המועדים, החוצפה בעקבתא דמשיחא, כ' באדר ב' תשע"ט, מכון אורה, 56 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 20MB).

מכון מאיר, ט"ז בשבט תשע"ג, 22 דקות. וידאו ואודיו.

מתוך ספר "אורות". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 23 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

שיחה בין הרב לבין פרופ' שטרנגר. אייר תשע"ב, 12 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

מכון מאיר, יום עיון בענייני יום העצמאות, ד' באייר תשע"א, 47 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"ז בניסן תש"ע, 7 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, א' באייר תשס"ח, 60 דקות, וידאו ואודיו.

מכון מאיר, ד' באייר תשס"ז, 54 דקות, וידאו ואודיו.

מכון מאיר, ב' באייר תשס"ו. וידאו (41 דקות). אודיו (51 דקות, MP3, 9MB).

תש"ס, 54 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

53 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

כ"ח באייר תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 3 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

38 דקות. אודיו (MP3, 14MB, הועבר מקלטת).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח באייר תשע"ח, 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח באייר תש"פ, 6 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח באייר תשע"ט, 5 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

שיעורים בטכניון משנים שונות (הועבר מקלטות):

שיעור א', 47 דקות (MP3, 17MB).

שיעור ב', 29 דקות (MP3, 10MB). בעיות עם הקלטה בדקות 3-4.

אייר תשע"ז. 24 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, הושענא רבה תשע"ז. 65 דקות. אודיו (MP3, 23MB).

להוריד את השיעורים להאזנה (MP3):

שיעור א', ליל יום ירושלים, 32 דקות (MP3, 12MB).

שיעור ב' - ירושלים והר הבית, שיחה בין מנחה לערבית, 8 דקות (MP3, 3MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אייר תשע"ד. 10 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - ירושלים כראי של עם ישראל, כ"ג באייר תשס"ט, 1 דק' (וידאו ואודיו).

שיעור ב' - מרכזיותה של ירושלים, אדר א' תשע"ד, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ג' - שכינה ומלחמת ששת הימים, כ"ח באייר תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

מרכז מחניים, תשס"ט. 82 דקות. אודיו (MP3, 30MB).

ראש יהודי, אייר תש"ע, 73 דקות. אודיו (MP3, 17MB).

מכון מאיר, כ"ד באייר תשס"ח, 58 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, כ"ז באייר תשס"ז, 60 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר. לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה:

שיעור א', כ"ז באייר תשס"ה, 55 דקות.

שיעור ב', כ"ח באייר תשס"ה, 58 דקות.

שיחה בין הרב לבין פרופ' שטרנגר. אייר תשע"א, 10 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א':
חלק 1, 24 דקות (MP3, 9MB).
חלק 2, 24 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ב' - מהות עשרת הדברות, ג' בסיון תשע"ב, 57 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג' - עשרת הדברות, פירוש פילון האלכסנדרוני, תשע"ג, 23 דק', ביה"כ "בית יהודה" (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

סיון תשפ"ג, ערוץ טוב, 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

כ"ז באייר תשנ"ג, טכניון, 17 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', סיון תשע"ח, בית שלום יוחאי, י-ם, 44 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 16MB).

שיעור ב', תשע"ח, כולל ישורון, י-ם, 43 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ג', תשפ"א, כולל ישורון, י-ם, 44 דקות (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ד' בסיון תשע"ח. 24 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

ד' בסיון תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', תשפ"ג, ביה"כ ישורון, 44 דקות (MP3, 16MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 61 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

שיעור ב' - אימות אמונת ההתגלות, י' בתמוז תש"ע, 54 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג', כ' באייר תשע"א, 5 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח. שיעורים נפרדים, תשע"ד:

שיעור א' - תורה ואומות העולם, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ב' - מתן תורה, ביכורים, דוד המלך וספר התהילים, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 59 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ב', 46 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).

סיון תש"ע, 2 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 29 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

כ"ז בתמוז תשפ"א, ישיבת ירושלים לצעירים, 51 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 18MB).

כ"ז בתמוז תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 32 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ברדיו (ערוץ 7, תשנ"ה). 5 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

מתוך הספר "פרי צדיק". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג. 26 דק'. אודיו (MP3, 10MB).

תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', טכניון, י"ז בתמוז תשנ"ג, 7 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 3MB).

שיעור ב', ערוץ תכלת, 20 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 7MB).

שיעור ג', תמוז תשע"ד, 7 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור ד', תשע"ח, כולל ישורון, 42 דקות (MP3, 15MB).

מכון מאיר, י"ז בתמוז תש"ע, 53 דקות. וידאו, אודיו.

כ"ח בתמוז תשפ"ב, ישיבת ירושלים לצעירים, 55 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 20MB).

הקלטות:

תפילת ערבית: וידאו, אודיו (MP3, 27MB).

קריאת הקינות וספר איוב: וידאו, אודיו (MP3, 87MB).

מנחה, שיעור של הרב, ערבית של מוצאי הצום: וידאו, אודיו (MP3, 24MB).

תשנ"ח. 47 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).

43 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 15MB).

מכון מאיר, ז' באב תשס"ו, 50 דקות. וידאו ואודיו.

תשס"ג, 55 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 20MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

שיחות נפרדות:

שיחה א', אב תשע"ו, 6 דקות (אודיו).

שיחה ב' - האם צריך לצום בט' באב בימינו?, אב תשע"ח, 9 דקות (אודיו).

תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 50 דקות (MP3, 18MB).

שיעור ב', י"ד באב תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות (MP3, 7MB).

שיעור ג', - הספר "פרי צדיק" על ט"ו באב, ט"ו באב תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 18 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

כ' באלול תשע"ח, ירושלים, 41 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 14MB).

ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח, תשע"ד:

שיעור א', 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ב', 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ברדיו. 8 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 3MB).

שיעורים ברדיו (ערוץ 7):

שיעור א' - תשובה וחודש אלול, י"א באלול תשנ"ה, 3 דקות (MP3, 2MB).

שיעור ב' - עשרת ימי תשובה, ה' בתשרי תשנ"ו, 4 דקות (MP3, 2MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - תשובה והשעיר המשתלח לפי רמב"ם, סליחות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', אלול תש"ע, ראש יהודי, 82 דקות (MP3, 30MB).

שיעור ג' - סליחות - בקשה לגאולה, אלול תשפ"א, מערת המכפלה, 7 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור ד' - סליחות עם הרב שרקי והרב דוד מנחם, ה' באלול תשפ"ב, ביה"כ ישורון, 83 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 29MB).

שיעור ה' - פירוש הסליחות "יָשֵׁן אַל תֵּרָדַם", ו' באלול תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 29 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

מכון מאיר, ח' באלול תשס"ח, 50 דקות. וידאו ואודיו.

כ"ז באלול תשס"ז, 55 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

מדרשה לבנות, ו' באלול תשס"ז, 51 דקות, (MP3, 9MB). אודיו.

ראש יהודי, אלול תשס"ט, 82 דקות. אודיו (MP3, 19MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ט באב תשע"ו. אודיו, 28 דקות (MP3, 10MB).

מכון מאיר, כ"ו באלול תשע"ז, 51 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ח באלול תש"ע, מכון מאיר, 56 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב', אלול תשע"ח, 7 דקות (אודיו).

טכניון, כ"ג באלול תשס"ה. 37 דקות. אודיו (MP3, 13MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב', תשס"ח, ישיבת "מקור חיים", 45 דקות (MP3, 11MB).

שיעור ג', אלול תשע"א, ראש יהודי, 83 דקות (MP3, 30MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 51 דקות (MP3, 18MB).

שיעור ב', אלול תשס"ח, 45 דקות (MP3, 8MB).

שיעור ג', כ"א באלול תש"ע, 53 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ד', כ"ה באלול תשע"ט, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ה' - טעמו של ראש השנה, כ"ז באלול תשפ"ב, 61 דקות (MP3, 22MB).

שיעור ו', אלול תשפ"ב, ישיבת "היכל אליהו", כוכב יעקב, 49 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 17MB).

ראש יהודי, אלול תש"ע, 79 דקות. אודיו (MP3, 29MB).

תשס"ג, 60 דקות. אודיו (MP3, 22MB).

שיעורים על מאמר השופרות של הראי"ה קוק.

שיעורים נפרדים נוספים:

שיעור א', תשנ"ט, 53 דקות (MP3, 19MB).

שיעור ב', תשס"א, 53 דקות (MP3, 20MB).

שיעור ג', תשס"ו, 57 דקות (MP3, 13MB).

אודיו, תשס"ב, 56 דקות. (MP3, 20MB).

מתוך יום עיון לראש השנה, מכון מאיר, כ"ח באלול תשס"ה, 53 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, מתוך יום עיון לראש השנה תשס"ז, כ"ז באלול תשס"ו, 53 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - תשס"ז:
חלק 1, 60 דקות (MP3, 14MB).
חלק 2, 55 דקות (MP3, 19MB).
חלק 3, 49 דקות (MP3, 17MB).

שיעור ב', 49 דקות, מדרשת אביב (MP3).

אלול תשס"ח, חיפה, 30 דק'. וידאו, אודיו (5MB, MP3).

מכון מאיר, תשס"ג. אודיו, 50 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

מכון מאיר, תשס"ה. אודיו, 46 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).

55 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 65 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).

שיעור ב', 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ג', 20 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 7MB).

שיעור ד', ה' בתשרי תשפ"ג, 53 דקות (MP3, 19MB).

מכון מאיר, ד' בתשרי תשע"ג, 63 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - תשובה והשעיר המשתלח לפי רמב"ם, סליחות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', תשרי תשע"א, ראש יהודי, 75 דקות (MP3, 27MB).

שיעור ב', אלול תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ד' - גורל אחד לעזאזל, דרשת שבת שובה, ט' בתשרי תשפ"א, 40 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 14MB).

תשס"ז, 64 דקות. אודיו (MP3, 23MB).

מכון מאיר, ו' בתשרי תש"ע, 7 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', י"א בתשרי תשע"ה, ישיבת "שבי חברון", 57 דקות (אודיו, MP3, 27MB).

שיעור ב', אלול תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ג' - הפיוס עם הטבע, הושענא רבה תשפ"ב, 28 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

תשרי תשע"ה, 10 דקות. אודיו (פודקאסט).

שיעורים ברדיו (ערוץ 7):

שיעור א', י"ז בתשרי תשנ"ה, 4 דקות (MP3, 1MB).

שיעור ב', י"ב בתשרי תשנ"ז, 4 דקות (MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', הושענא רבה תשע"ד, 48 דקות (MP3, 17MB).

שיעור ב' - שמחת בית השואבה כשמחת הוודאות, י"ח בתשרי תשע"ט, 11 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור ג' - אושפיזין, שמחת בית השואבה ומלחמת גוג ומגוג, י"ז בתשרי תש"פ, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

מכון מאיר, ליל הושענא רבה תשע"ד, 40 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, תשע"ג. 55 דקות. אודיו (MP3, 20MB).

מכון מאיר, ליל הושענא רבה תשע"ג, 37 דקות. וידאו ואודיו.

ירושלים, הושענא רבה תשע"ב. 59 דקות. אודיו (MP3, 21MB).

ירושלים, הושענא רבה תשע"ב. 36 דקות. אודיו (MP3, 13MB).

מכון מאיר, ליל הושענא רבה תשע"ב, 36 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, ז' בתשרי תשע"ב, 56 דקות. וידאו ואודיו.

ראש יהודי, תשע"א, 83 דקות. אודיו (MP3, 30MB).

מכון מאיר, יום עיון לסוכות תשע"א, י"א בתשרי תשע"א, 57 דקות. וידאו ואודיו.

הושענא רבה תשס"ט, 43 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

מכון מאיר, ח' בתשרי תשס"ט, 41 דקות. וידאו ואודיו.

ראש יהודי, י"ד בתשרי תשס"ח, 81 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 14MB).

מכון מאיר, י"א בתשרי תשס"ח, 56 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, י"א בתשרי תשס"ז, 59 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, ו' בתשרי תש"ע, 2 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, א' בכסלו תשפ"ג, 12 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות על
- מהי הסיבה העיקרית לחנוכה - עצמאות המדינית או נס פך השמן? מהי המצווה העיקרית של חנוכה - הלל או הדלקת נרות?
- למה חוגגים את חנוכה בכ"ה בכסלו?
- איך פרץ מרד החשמונאים?
- מאיפה באה מצוות הדלקת נרות חנוכה? ברכה על הדלקת נרות חנוכה.
- "להשכיחם מתורתך": יוון נגד ישראל.
- מלכות החשמונאים הכהנים.
וידאו ואודיו.

ל' בכסלו תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 8 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 3MB).

כ"ט בכסלו תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 3MB).

ח' בכסלו תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 17 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

כ"ט בכסלו תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 29 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

ג' בטבת תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות. אודיו (MP3, 3MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ה בכסלו תשפ"א, 21 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

טכניון, כ"ג בכסלו תשנ"ד, 44 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, איכות גרועה בסוף ההקלטה, MP3, 16MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א' - על נרות חנוכה, כסלו תשע"ט, 29 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ב' - טימוא ההיכל והשמנים על ידי היוונים, כ"ט בכסלו תש"פ, 29 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ג' - נס פך השמן, כ"ב בכסלו תשפ"ג, 23 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

טכניון, 30 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם:

שיעור א' - על הדלקת נרות חנוכה, כסלו תשע"ד, 22 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור ב' - על גלות יוון, כסלו תשע"ה, 28 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ג' - היכן צוונו להדליק נר חנוכה?, א' בטבת תשע"ז, 20 דקות (MP3, 7MB).

שיעור ד' - תפילת "על הניסים" בחנוכה ופורים, כ"ז בכסלו תשע"ח, 29 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ה' - החשמונאים, מלכות ותורה, מתוך הספר "רשומות הלב", כ"ט בכסלו תשע"ט, 24 דק' (MP3, 9MB).

ושיעורים נפרדים:

שיעור א' (עם כתוביות בשפות שונות), כסלו תשע"ד, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ב', כסלו תשע"ה, 7 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

שיעורים נפרדים:

על יום ו' של חנוכה: וידאו, אודיו (14 דק', MP3, 7MB).

על יום ח' של חנוכה: וידאו, אודיו (25 דק', MP3, 12MB).

מתוך הספר "נצח ישראל". ו' בטבת תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות. אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ז' בטבת תשע"ז, מכון מאיר, 47 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב', תשע"ז, ערוץ עורות, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ג', תשפ"א, כולל ישורון, 44 דקות (MP3, 15MB).

ג' בשבט תשפ"ג, אזכרתו של הרב צבי יהודה גרוסמן ז"ל, 37 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 13MB).

מכון מאיר, 46 דקות. אודיו (MP3, 16MB, הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה).

מכון מאיר, י"ד בשבט תש"פ, 56 דקות. וידאו ואודיו.

י"ד בשבט תשע"ט, בית הרב קוק, י-ם, 13 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ד בשבט תשע"ז. 31 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג, 25 דקות (MP3, 9MB). אודיו.

אודיו, תשס"ב, 52 דקות (MP3, 19MB).

אודיו, תשס"א, 57 דקות (הועבר מקלטת, 20MB, MP3).

שיעורים נפרדים, מכון מאיר, וידאו:

תשס"ח, 77 דקות.

תשס"ט, 66 דקות.

תשע"ד, 41 דקות.

תשע"ה, 78 דקות.

תשע"ו, 39 דקות.

מכון מאיר, י"ג בשבט תשס"ז, 56 דקות. וידאו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"ג, 28 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ב', כ"ד באדר א' תשפ"ב, 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

מכון מאיר, מסיבת ראש חודש אדר א' תשס"ח, 8 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח שבט תשע"ז. אודיו, 28 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ברדיו (ערוץ 7). 4 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ב', תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).

אודיו, תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות (MP3, 9MB).

י"ב באדר תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. אודיו, 31 דקות (MP3, 9MB).

תשע"ב, 23 דקות, בית הכנסת "בית יהודה", י-ם. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"ג, 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ב', כ' באדר תשע"ב. 54 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"א, 26 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ב', י"ט באדר תשע"ז, 35 דקות (MP3, 13MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', מתוך הספר "מדבר שור", תשע"א, 24 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 9MB).

שיעור ב', מתוך "מאורות הראיה", תשע"ב, 25 דקות, בית הכנסת "בית יהודה", י-ם (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ג', מתוך הספר "מדבר שור", כ"ו באדר תשע"ז, 28 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 10MB).

שיעור ד', מתוך הספר "מציאות קטן", כ"ט באדר תשע"ח, 31 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"א, 58 דקות (MP3, 17MB, הועבר מקלטת).

שיעור ב', 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 12MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות על
- מי היו מרדכי ואסתר? למה מרדכי לא השתחווה להמן ולה אסתר לא אמרה למלך את עמה ומולדתה?
- "משנכנס אדר מרבים בשמחה",
- פורים כחג נצחיות האומה,
- קדושת יום פורים,
- "פור הוא הגורל", התגלות ה' דרך אקראיות,
- "עד דלא ידע" וביטול מדרגות ביום פורים,
- הסוד מאחרי תאריכי קריאת המגילה,
- פורים ותאתטרון,
- גילוי סוד מביא גאולה לעולם,
- פורים ועמלק.
וידאו ואודיו.

י"ז באדר תשפ"ג, ערוץ טוב, 15 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם:

שיעור א', ה' באדר תשע"ז, 29 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ב', י' באדר תש"פ, 21 דקות (MP3, 8MB).

1 דק', אדר ב' תשע"ו. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח. שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מבט אוניברסלי על חג הפורים, אדר א' תשע"ד, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ב' - אדר א' תשע"ד, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיחה ג' - פורים והשפעת ישראל על העמים, אדר תשע"ח, 4 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', י"א באדר ב' תשס"ה, מכון מאיר, 49 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב', תשס"ה, טכניון, 51 דקות (MP3, 18MB).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. אדר ב' תשע"א, 8 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 3MB).

מכון מאיר, י"ב באדר תשס"ט, 53 דק'. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - למה שותים בפורים?, ג' באדר תשס"ז, 1 דק' (וידאו ואודיו).

שיעור ב' - העולם הוא מסכה, ב' באדר ב' תשס"ח, 1 דק' (וידאו ואודיו).

שיעור ג' - מגילת אסתר והפרשיות על עמלק בתורה, פורים תשע"ה, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).