שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשרי תשע"א, ראש יהודי, 75 דקות (MP3, 27MB).
שיעור ב', אלול תשע"ה, 2 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 65 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).
שיעור ב', 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ג', 20 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 7MB).

מכון מאיר, יום עיון בענייני יום הכיפורים . ד' בתשרי תשע"ג, 63 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

לצפות בשיעורים:
פרק א' - התיתכן תשובה?, אייר תשע"ו, 2 דקות.
פרק ב' - מפגש עם החיים, אייר תשע"ו, 2 דקות.
פרק ג' - שערוריית התשובה, אייר תשע"ו, 2 דקות.
פרק ד' - התנגדות עד הסוף, אייר תשע"ו, 3 דקות.

הועבר מקלטת. 42 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 15MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' 26 דקות, טכניון (MP3, 20MB).
שיעור ב', ח' בתשרי תשס"ו, 26 דקות, טכניון (MP3, 10MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)