שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב', 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ג', מכון מאיר, (אודיו ווידאו):
חלק 1, כ"ו בסיון תשע"א, 53 דקות.
חלק 2, י' בתמוז תשע"א, 55 דקות.

קבצי MP3:
שיעור 1 (פרק א', 37 דקות, 14MB)
שיעור 2 (פרק א', 17 דקות, 6MB)
שיעור 3 (פרק א', 31 דקות, 11MB)
שיעור 4 (פרק ב', 28 דקות, 10MB)
שיעור 5 (פרק ב', 19 דקות, 7MB)
שיעור 6 (השטן, 28 דקות, 10MB)
שיעור 7 (פרק ג', 28 דקות, 10MB)
שיעור 8 (פרקים ג'-ה', 24 דקות, 9MB)
שיעור 9 (פרק ו', 36 דקות, 13MB)
שיעור 10 (פרק ח', 16 דקות, 4MB)
שיעור 11 (פרק ט', 20 דקות, 5MB)
שיעור 12 (פרק י', 23 דקות, 8MB)
שיעור 13 (פרק י"ב, 19 דקות, 7MB)
שיעור 14 (פרק י"ד, 20 דקות, 7MB)
שיעור 15 (פרק ט"ו, 20 דקות, 7MB)
שיעור 16 (פרק י"ח, 20 דקות, 7MB)
שיעור 17 (פרק כ', 22 דקות, 8MB)
שיעור 18 (פרק כ"א, 34 דקות, 12MB)
שיעור 19 (פרק כ"ג, 27 דקות, 10MB)
שיעור 20 (פרק כ"ז, 34 דקות, 12MB)
שיעור 21 (פרק ל', 19 דקות, 7MB)
שיעור 22 (פרק ל"א', 13 דקות, 5MB)
שיעור 23 (פרק ל"ב, 26 דקות, 9MB)
שיעור 24 (פרק ל"ד, 22 דקות, 8MB)
שיעור 25 (פרק ל"ה, 27 דקות, 10MB)
שיעור 26 (פרק ל"ו, 27 דקות, 10MB)
שיעור 27 (פרק ל"ח, 30 דקות, 11MB)
שיעור 28 (פרק ל"ח, 22 דקות, 8MB)
שיעור 29 (פרק ל"ט, 25 דקות, 9MB)
שיעור 30 (פרק מ', 34 דקות, 12MB)
שיעור 31 (פרק מ"ב, 31 דקות, 11MB)
שיעור 32 (פרק מ"ב, 13 דקות, 5MB)

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)