שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"ג, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).
שיעור ב', תשע"א, 22 דקות, בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים (וידאו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)