שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תמוז תשס"ח, 78 דקות, ראש יהודי (MP3, 14MB).
שיעור ב', כ"ו בחשון תשע"ב, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג', תשע"ב, 53 דקות, שוויץ (MP3, 19MB).
שיעור ד', תשע"ו, 56 דקות (MP3, 20MB).
שיעור ה', י"ד בסיון תשע"ו, מכון אורה, 31 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', ב' באייר תשנ"ח, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', תשס"א, 38 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).
שיעור ג', תשס"ג, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ד' - סמיכת גאולה לתפילה בערבית, חזקיהו המלך והלל, י"ד בחשון תשס"ח, 67 דקות (MP3, 12MB).
שיעור ה', כ"ח בטבת תש"ע, 48 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

סדרת שיעורים קצרים בערוץ אורות (וידאו):
תפילה - פריצת מסך בין אדם לה', תשרי תשע"ד, 4 דקות.
מהי תפילה? - וידאו, מרחשוון תשע"ד, 4 דקות.
מה לעשות כשתפילותינו אינן נענות?, מרחשוון תשע"ד, 5 דקות.
איך משלבים בין יראה לשמחה בתפילתנו?, מרחשוון תשע"ד, 5 דקות.
מדוע נוסח התפילה קבוע?, מרחשוון תשע"ד, 4 דקות.
האם צריך נוסח תפילה אחיד?, כסלו תשע"ד, 4 דקות.
איך נצליח להתכוון בתפילה?, כסלו תשע"ד, 5 דקות.

להוריד את השיעור להאזנה, הושענא רבה תשנ"ז, ירושלים, 75 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 27MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, אדר תשע"ה. 26 דקות. לצפות בשיעור.

להוריד את השיעור להאזנה, 59 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - הפרשה הראשונה של קריאת שמע, 3 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, 1MB).
שיעור ב' - הפרשה הראשונה של קריאת שמע, ז' באב תשע"ד, 56 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג' - הפרשה השניה של קריאת שמע, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, 1MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', כ"ב בסיון תשנ"ח, 50 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב', תש"ס, 64 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

הועבר מקלטת. תשס"ד. להוריד את השיעור להאזנה, 53 דקות (MP3, 19MB).

מכון מאיר. לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה:
שיעור א' , ז' בתמוז תשע"ב, 57 דקות.
שיעור ב' , י"ד בתמוז תשע"ב, 53 דקות.

מכון מאיר, יום עיון לקראת תשעה באב, ז' באב תשע"א, 49 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה .

שיעורים נפרדים:
שיעור א', סיון תשע"א, 3 דקות (וידאו).
שיעור ב' - תפילה על פי כוונות, תשרי תשע"ב, 4 דקות (וידאו).

טכניון, הועבר מקלטת, 59 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 14MB).

מכון מאיר, ה' בחשון תשע"ב, 49 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)