אלול תשס"ח, חיפה, 33 דקות. וידאו, אודיו (6MB, MP3).

שיעורים נפרדים:

תשע"ט, פרק א', הלכה א', 41 דקות (MP3, 15MB).

תש"פ:

שיעור א', פרק א', הלכה א', 38 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ב', פרק א', הלכה ב', 42 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ג', פרק א', הלכות ב'-ג', 39 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ד', פרק ב', הלכה א', 43 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ה', פרק ב', הלכה ו', 41 דקות (MP3, 15MB).

טכניון, קבצי MP3, הועבר מקלטות:

שיעור א' - הלכה א', 18 דקות (7MB).

שיעור ב' - תשובה וכפרה, 55 דקות (19MB, חסרה תחילת ההקלטה).

אודיו, כ"ב באלול תש"פ, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 6MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ל' בניסן תשפ"ג, בהי"כ "בית יהודה", י-ם, 13 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 3MB).

ג' במרחשוון תשפ"ג, בהי"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ב' , הושענא רבה תשס"ב, 103 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 37MB).

שיעורים משנים שונות:

סדרת תשנ"ח - הועברה מקלטות, קבצי MP3:
שיעור 1 (54 דקות, 13MB).
שיעור 2 (59 דקות, 14MB).
שיעור 3 ( 53 דקות, 13MB).

שיעור תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י' במרחשון תשע"ו, 31 דקות (MP3, 11MB).

סדרת תשע"ו - מכון מאיר.

שיעורים נפרדים:

תשנ"ח, 52 דקות (MP3, 18MB).

תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות (MP3, 8MB).

סדרת תשע"ו, מכון מאיר.

תשפ"ב, ט"ז במרחשוון תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 17 דקות (MP3, 6MB).

מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים". תשפ"ב, ביה"ס "בית יהודה", י-ם. 5 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

וידאו, כ' בסיון תשס"ח, מכון מאיר, 8 דקות. מתוך השיעור.

י"ג בסיון תשפ"ג, 46 דקות. אודיו (MP3, 16MB). חסרה תחילת ההקלטה.

כ"א באייר תשפ"ג, 59 דקות. אודיו (MP3, 21MB).

ח' בניסן תשפ"ג, 55 דקות. אודיו (MP3, 19MB).

א' בניסן תשפ"ג, 59 דקות. אודיו (MP3, 21MB).

טבת תשפ"ג, 59 דקות. אודיו (MP3, 21MB).

קטע משיעור. ו' בטבת תשפ"ג, 6 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 3MB).

א' בכסלו תשפ"ג, 57 דקות. אודיו (MP3, 20MB).

מתוך הסדרה "ליקוטי נבוכים". כ"ה בסיון תשפ"ב, 54 דקות. אודיו (MP3, 19MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י' במרחשוון תש"פ, 27 דקות. אודיו (MP3, 7MB).

שבט תשע"ד, בית הכנסת "בית יהודה", י-ם, 19 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

אודיו. 18 דקות (MP3, 7MB), כ"ה בסיון תשע"ח, ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, שבט תשע"ה. 26 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ז במרחשוון תשע"ז. אודיו, 30 דקות (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, טבת תשע"ה. 29 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', אב תשע"א, 53 דקות (MP3, 19MB).

שיעור ב' - עולם נברא או עולם קדמון? (חלק ב', פרק כ"ה), כ"ו בתשרי תשע"ז, 27 דקות (MP3, 9MB).

תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

מתוך הקדמת הרמב"ם לכתבי היפוקרטס. כ' בטבת תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

ו' בטבת תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

י"ז בטבת תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

מכון מאיר, י"ג בכסלו תשפ"א, 5 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ד' בסיון תשע"ט. להוריד את השיעור להאזנה, 27 דקות (MP3, 7MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', ה' באייר תשע"ט, 29 דקות (MP3, 7MB).

שיעור ב', כ"ו באייר תשע"ט, 26 דקות (MP3, 6MB).

וידאו (שני השיעורים).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ז' בשבט תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות (MP3, 11MB).

שיעור ב', כ"ז בסיון תשע"ז, מכון אורה, 54 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 19MB).

שיעור ג', ה' בשבט תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

שיעור ב', י"ט בטבת תשע"ז, מכון מאיר, 5 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ג', תשפ"א, כולל ישורון, 43 דקות (MP3, 15MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג. 25 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).

שיחות נפרדות (וידאו):

שיחה א', סיון תשע"ב, 16 דקות. אודיו (MP3, 6MB).

שיחה ב' - מה היה אומר הרמב"ם על תקופתנו?, סיון תשע"ב, 18 דקות. אודיו (MP3, 7MB).