ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:
שיעור א', כ"ט באדר ב' תשע"ו, 28 דקות (MP3, 10MB).
שיעור ב', ד' בניסן תשע"ז, 30 דקות (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - מהות הניסים, טכניון, 29 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).
שיעור ב', כ"ז בטבת תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 31 דקות (MP3, 11MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, כסלו תשע"ה. 17 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 6MB).

מתוך הספר "תפארת ישראל", פרק מ"ג. ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג. להוריד את השיעור להאזנה, 33 דק' (MP3, 11MB).

מתוך הספר "תפארת ישראל", פרק ל"ד. בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, שבט תשע"ד. 24 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות (MP3, 7MB).
שיעור ב', י' במרחשוון תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).

להוריד את השיעור להאזנה, י"ח באדר א' תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, טבת תשע"ה. 22 דקות. לצפות בשיעור.

מתוך ההקדמה לספר "נצח ישראל". בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, ניסן תשע"ד. 25 דקות. לצפות בשיעור.

מתוך "דרשות מהר"ל". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, מרחשוון תשע"ה. 23 דק'. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 9MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)