לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה - כולל השיעורים החדשים בסדרות השיעורים המתמשכות.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 59 דקות, מכון מאיר (MP3, 21MB, הועבר מקלטת). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב', א' בשבט תשע"א, 6 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג', ביה"כ "בית יהודה", י-ם.
חלק 1 - דברי הרמב"ם בפירושו על המשנה, ד' בסיון תשע"ט, 27 דקות (MP3, 7MB).
חלק 2 - תשובת הרשב"ץ, חלק א', י"א בסיון תשע"ט, 35 דקות (MP3, 9MB).
חלק 3 - תשובת הרשב"ץ, חלק ב', י"ח בסיון תשע"ט, 28 דקות (MP3, 7MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 7 דקות (MP3, 2MB).

Une discussion entre Rav Oury Cherki et Georges Bensoussan. Vidéo, 40 min, Sivan 5779.

Machon Meïr. Voir les videos ou télécharger et écouter:
5770, partie A, 28 Eloul 5769, 46 min.
5770, partie B, 6 Tichrei 5770, 33 min.
5772, 8 Tichrey 5772, 51 min. (MP3, 18MB).
5773, partie A, 26 Elul 5772, 42 min.
5773, partie B, 4 Tichrey 5773, 53 min.
5774, 28 Elul 5773, 52 min.

Machon Meïr. Voir les vidéos ou télécharger et écouter:
Leçon 1, 25 Adar 5773, 27 min.
Leçon 2, 1 Nissan 5774, 51 min.
Leçon 3, 25 Adar B 5776, 54 min.

Voir les videos ou télécharger et écouter:
5770, 24 Elul 5769, 50 min.
5773, 19 Elul 5772, 53 min.

Machon Meïr. Voir les vidéos ou télécharger et écouter:
Leçon 1, 14 Elul 5769, 49 min.
Leçon 2, partie A, 2 Elul 5771, 51 min.
Leçon 2, partie B, 9 Elul 5771, 52 min.
Leçon 3, partie A, 5 Elul 5772, 52 min.
Leçon 3, partie B, 12 Elul 5772, 50 min.
Leçon 4, partie A, 7 Elul 5773. 46 min.
Leçon 4, partie B, 16 Elul 5773. 54 min.

Voir les vidéos ou télécharger et écouter:
5771, 29 Iyar 5771, 46 min.
5772, 3 Sivan 5772, 49 min.
5773, 29 Iyar 5773, 58 min.
5775, 9 Sivan 5775, 52 min.
5776, 3 Sivan 5776, 49 min.
5779, 2 Sivan 5779, 48 min.

שיחות נפרדות:
שיחה 1 - כיצד כדאי להצביע?, טבת תשע"ט, 9 דקות (אודיו).
שיחה 2 - איחוד מפלגות, הנהגת המדינה ומשילות, אדר א' תשע"ט, 9 דקות (אודיו).
שיחה 3, סיון תשע"ט, 6 דקות (אודיו).

שיחות הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר:
שיחה א', טבת תשע"א, 18 דקות (וידאו).
שיחה ב', טבת תשע"ג, 17 דקות (וידאו).
שיחה ג', טבת תשע"ד, 11 דקות (וידאו).
שיחה ד', כ"ד באייר תשע"ט, דיון בין הרב שרקי, הרב רכניץ וד"ר מישלוב, בית שלום יוחאי, י-ם, 100 דקות (וידאו).
שיחה ה', ז' בסיון תשע"ט, קפה דעת, י-ם, 50 דקות (וידאו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)